FPA glömde de talhandikappade

Text: Markku Juusola
Foto: Pekka Elomaa
Artikel publicerad: 11.10.2017

Det finns risk för att tolktjänsterna för personer med funktionsnedsättning blir sämre.

Orsaken är att FPA har konkurrensutsatt teckenspråkstolkarna, de talhandikappades tolkar och skrivtolkarna. FPA godkände 678 tolkar på basis av deras erbjudanden.

Det kommer att finnas lika många tolkar som förut för talhandikappade. Men det kan ändå bli ont om tolkar. De senaste åren har antalet personer med talhandikapp som har fått tolktjänst ökat med flera hundra. Många av dessa kan förlora en bekant tolk eftersom tolkarna nu byts ut.

Informationen om förändringarna i tolkservicen har inte heller nått alla talhandikappade. FPA har berättat om saken bara på sina webbsidor.

Källor FPA, Kehitysvammaliitto, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)