Funktionsnedsatta glöms i kriser

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Charlotta Boucht
Artikel publicerad: 26.08.2014

Människor med funktionsnedsättningar har ofta svårt att klara sig i krisområden.

Också i flyktingläger kan personer med funktionsnedsättning ha det svårt. Ofta finns där inte de hjälpmedel som personerna skulle behöva.

– Man beaktar inte alltid funktionsnedsättningar när det gäller till exempel flyktingar, säger utvecklingsminister Pekka Haavisto. Han talade om saken på ett seminarium på USA:s ambassad i förra veckan. Seminariet handlade om funktionsnedsatta personers rättigheter. Haavisto hoppas att de här människorna ska få sin röst hörd också när det är kris.

– Också här i Finland borde vi bli bättre på många saker. När det gäller att sysselsätta funktionsnedsatta personer har USA klarat sig mycket bättre än Finland, sade Haavisto.

Handikappaktivisten Kalle Könkkölä sade att många saker ändå har blivit bättre. När det gäller utvecklingssamarbete finns det numera material som passar också för personer med funktionsnedsättning.

– Jag tror att de funktionsnedsattas situation i kriser blir bättre i framtiden, sade han.

Judith Heumann är rådgivare för den inkluderande utvecklingen i USA. Hon har besökt personer med funktionsnedsättning i många fattiga länder och i flera krisområden.

– Jag ställer alltid enkla frågor: Får barn med funktionsnedsättning gå i skola? Kan man ta sig in i huset med rullstol? Svaren talar om hurdan de funktionsnedsattas situation i krisområdet är, sade Heumann på seminariet.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)