Gamla får för mycket medicin

Text: Petri Kuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 15.08.2018

Gamla människor äter fortfarande för mycket medicin. En stor del av de gamla tar mera medicin än de behöver.

Upp till varannan äldre person som får hemvård använder fel slags medicin. Ofta har den gamla fått medicin utskriven som inte passar gamla människor.

Det här visar en undersökning som tidskriften Lääkärilehti har gjort. Undersökningen granskade vilka mediciner gamla tog på fem orter i Finland.

Situationen har blivit bättre de 20 senaste åren. År 2000 kom nyheten att de gamla får både för mycket och fel slags medicin.

Gamla som får anstaltsvård kan få både ångestdämpande medicin, sömnmedicin och psykosmedicin. En person som tar många olika mediciner och sköts på fel sätt kan bli förgiftad.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedel Fimea och sakkunniga säger att samhället kunde spara flera miljoner euro och man slutade ge människor för mycket medicin.

Källor HS, Yle, Akuutti

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)