Gruvbolaget Talvivaara gick i konkurs

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 18.11.2014

Gruvbolaget Talvivaara i Kajana lyckades inte ordna sin finansiering. Flera hundra personer förlorar sitt arbete.

Talvivaaras svårigheter hänger ihop med miljöproblem och hur gruvan har behandlat sitt avloppsvatten. Det har läckt ut metallhaltigt vatten i naturen. Man misstänker också att sjöarna i närheten av gruvan kan ha smutsats ner av vatten från gruvan. Bolagets ledning anklagas nu för miljöbrott.

Redan en längre tid har det krävts att gruvan läggs ner på grund av miljöproblemen. Bland andra har åtta miljöorganisationer krävt att gruvan stängs. Trots konkursen fortsätter ändå gruvan med en del av sin verksamhet.

Det går inte att plötsligt stänga ner biourlakningen som används för att anrika metallerna ur malmen. Verksamheten måste stängas ner långsamt. Det kan ta flera år att få slut på verksamheten.

Konkursen är en svår sak för Kajana. Gruvan har gett arbete till flera hundra personer i området. Det finns redan tidigare många arbetslösa i Kajana. Med tanke på sysselsättningen  är det illa att gruvan stängs.

Staten förlorar pengar Staten äger 15 procent av Talvivaara. Därför blir konkursen dyr också för staten. Talvivaara är nu i företagssanering. Det innebär att man undersöker om gruvan kunde få en ny ägare. Om man hittar en ny ägare kan bolagets skulder ordnas upp och gruvverksamheten kan fortsätta. Förhandlingar om att fortsätta gruvverksamheten pågår.

– Jag hoppas vi kan hitta någon som vill fortsätta med gruvverksamheten, sade näringsminister Jan Vapaavuori.

Arbets- och näringsministeriet har meddelat att staten också i fortsättningen kan delta i finansieringen om man hittar någon som vill fortsätta. Miljöfrågorna ska ändå skötas bättre i fortsättningen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)