Haavisto är orolig men optimistisk

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 16.03.2016

Pekka Haavisto säger att han njuter när han kan kombinera sitt arbete som riksdagsledamot med internationella uppdrag som fredsförhandlare.

– Det är en bra kombination. Som riksdagsledamot känner jag till vad finländarna upplever. Det är bra att använda den finländska välfärdsmodellen som exempel ute i världen.

Haavisto säger att han är bekymrad över regeringens beslut att spara och skära ner inom utbildningen.

– Det känns inte bra, speciellt eftersom vi nu borde lära oss nya saker och utveckla. Jag är särskilt oroad för att unga forskare allt oftare flyttar utomlands. Toppforskningen inom vissa områden kan helt försvinna från Finland.

– Jag är förstås också oroad över Finlands ekonomi. Det är något som gör att Finlands ekonomi återhämtar sig långsammare än ekonomin i Sverige och Tyskland.

Haavisto tycker det är dåligt att bidragen till utvecklingssamarbete har skurits ner.

– Det gör det svårare för oss att hjälpa människor i krisområden. När pengarna till utvecklingssamarbete skärs ner blir det också svårare att påverka orsakerna till flyktingproblemen i länderna flyktingarna kommer ifrån.

– Det har också tidigare varit ekonomiskt svåra tider i Finland, men man har ändå skött utvecklingssamarbetet och gett humanitärt bistånd.

Enligt Haavisto borde man dela upp de hjälpbehövande i två grupper: De som behöver asyl, och de som behöver en trygg resa till sitt hemland.

– Flyktingproblemet vid östgränsen är en speciell sak för Finland. Jag tycker det är en sak som borde skötas genom förhandlingar med Ryssland. Det är en omöjlig tanke att Ryssland skulle vara ett transitland som styr flyktingar till Finland.

Haavisto påminner om att Finland med tanke på sin folkmängd har tagit sitt ansvar för flyktingarna.

– Nu är vårt ansvar att snabbt och ansvarsfullt behandla flyktingarnas ärenden.

Kan påverka genom utbildning

Pekka Haavisto har lång erfarenhet av att medla fred och arbeta i krisområden ute i världen. Haavisto säger att han inte tror att någon för ett par år sedan kunde ana vilken stor mängd flyktingar som skulle komma till Europa.

I fjol kom 32 000 flyktingar till Finland. Till Europa kom över en miljon människor. Enligt Haavisto kan man se på saken också praktiskt.

– För några år sedan kom många flyktingar till Europa från Eritrea i Afrika. Eritrea är en liten stat med 3,5 miljoner invånare med varken krig eller hungersnöd. Eritrea är en centralstyrd stat där människorna inte har någon frihet. Genom att påverka samhället och utbildningen i Eritrea fick man ungdomarna att stanna i sitt eget land.

– Men man kan förstås inte jämföra Eritrea med Syrien eller Irak där det krävs fredsprocesser. Men man kan påverka samhället inifrån, till exempel genom att stödja utbildning och samhällelig utveckling.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)