Har gatugängen kommit för att stanna?

Text: Lätta bladet, källor STT, Yle, Polisen
Foto: Lehtikuva / Markku Ulander
Artikel publicerad: 29.03.2023

Helsingforspolisen har ökat övervakningen av gatugäng. Gatugängen har blivit ett problem som polisen försöker få ordning på.

Två nya grupper av poliser har börjat jobba i Helsingfors. Den ena gruppens uppgift är att motarbeta kriminaliteten som gatugängen sysslar med. Den andra gruppen försöker göra så att nya gatugäng inte bildas. Gruppen försöker upplösa gängen och hjälpa ungdomarna att komma loss från gängen.

Enligt polisen finns det tio gatugäng i Helsingforsregionen. Gängen har sammanlagt ungefär 200 medlemmar. Det finns gatugäng också i Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Många av ungdomarna som hör till gängen har invandrarbakgrund.

En del av gatugängen har gjort sig skyldiga till våld och allvarliga brott.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)