Hård kamp om torven

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 19.05.2021

Regeringen har beslutat stöda torvproduktionen med 70 miljoner euro.

I regeringens budgetförhandlingar lyckades Centerpartiet få igenom ett beslut att stöda finländska torv produktionen med 70 miljoner euro. Beslutet är viktigt för torvföretagare men knepigt med tanke på regeringens klimatmål. Torven orsakar 15 procent av Finlands växthusgasutsläpp.

Torv är jord som består av växtdelar som delvis blivit till mull. Torv bildas i mossar och kärr. Torv används som bränsle, som planteringsjord, som ströhalm för kor och hästar och som byggmaterial.

Torvproducenterna vill fortsätta bryta torv ur marken.

− Torvföretagarna har investerat flera hundratusen euro i torv- produktionen och har väldigt stora skulder. Deras ekonomiska situation är mycket svår, säger Hanna Haavikko på Finlands torvproducenters förbund.

Många som oroar sig för klimatet och naturen säger att användningen av torv måste förbjudas. 90 procent av torven bränns för att producera el och värme. Detta leder till utsläpp av växthusgas.

För att utvinna torv måste man dessutom gräva diken och ta bort växter. Då försvinner samtidigt många arter som lever i torvmarken. Bland annat fjärilar och vissa fåglar förlorar sina hem.

Torv är en naturresurs som förnyas mycket långsamt. Att på nytt bilda en torvmosse tar 6 000-8 000 år.

Källor Hbl, Yle, Natur och miljö

Torvproducenterna ordnade en demonstration den 30 april. Nästan hundra lastbilar parkerades framför riksdagshuset i Helsingfors.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)