Hinner vårdreformen till riksdagen i tid?

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 28.02.2019

Grundlagsutskottet har nu sagt sitt om vårdreformen. Men det är osäkert om alla föreslagna ändringar hinner göras i tid så att riksdagen hinner rösta.

Grundlagsutskottet har jobbat hårt med att granska alla lagförslag som hör till vårdreformen, den så kallade sote. I slutet av förra veckan kom utskottet med sitt utlåtande. Man säger ja, men det behöver ännu göras ungefär 20 ändringar.

Grundlagsutskottet säger att man måste göra ändringar som gäller bland annat hur landskapen ska få de pengar som behövs för vården. Man måste också fundera på hur dataskyddet ska fungera.

Vidare anser grundlagsutskottet att regeringen borde göra en förhandsanmälan till EU-kommissionen om vårdreformen. Det finns en risk att EU anser att det planerade systemet bryter mot EU:s regler om statsstöd för den inre marknaden.

Nu är det social- och hälsovårdsutskottet som jobbar med lagförslagen. Det är mycket bråttom. Senast den 5 mars borde allt vara klart för att riksdagen ska hinna rösta om lagförslagen. Om riksdagen inte hinner rösta så blir den planerade vårdreformen kanske inte alls verklighet.

Riksdagen tar valpaus i mitten av mars. Riksdagsvalet hålls den 14 april.

Källa Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)