Hjälp i Uganda och Finland

Text: Markku Juusola
Foto: Lauri Rotko
Artikel publicerad: 17.02.2016

Insamlingen Gemensamt Ansvar samlar just nu in pengar för unga flyktingar i Uganda och för Finlands scouter.

Insamlingen stöder i år yrkesskolan Rwamwanja i Uganda i Afrika. Rwamwanja är ett flyktingläger i Uganda. Där bor 60 000 flyktingar som har kommit från Kongo.

Yrkesskolan är avsedd för kongolesiska och ugandiska unga. I den här yrkesskolan kan man utbilda sig till bilmekaniker, murare, servitör eller jordbrukare.

En gåva på 10 euro till insamlingen räcker till en gris för en jordbrukselev. 140 euro räcker till en månadslön för en lärare.

Det bor över en halv miljon flyktingar i Uganda. Flyktingarna har flytt undan krig i grann- länderna.

Scouterna jobbar mot utslagning

I Finland stöder Gemensamt Ansvar-insamlingen scouternas lokala projekt. Tanken är att man ska förhindra att unga drabbas av utslagning.

För pengarna som samlas in skaffar man bland annat utrustning att användas på skogsutflykter. Dessutom letar man upp personer som ska följa med på utflykterna. Scouterna vill ha invandrare med i verksamheten. Också personer  med utvecklingsstörning eller fysiska funktionsnedsättningar är välkomna. 40 euro till insamlingen räcker till  en persons deltagande i scouternas veckoslutsläger.

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling. Av pengarna man får in går drygt hälften till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp utomlands. Resten används i Finland och till hjälparbete som kyrkan och församlingarna utför.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)