Hur mår invandrarnas barn?

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 16.12.2020

Barn med invandrarbakgrund är fattigare än andra barn i Finland. Barn i invandrarfamiljer har också fler psykiska problem och sämre skolbetyg än andra barn.

Många barn till föräldrar som är födda utomlands är fattigare än barn med finländsk bakgrund. Problem med pengar påverkar också hur barnen mår psykiskt. Invandrarbarn kan också ha mera svårigheter i skolan.

En stor undersökning med 56 000 finländska barn

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Ungdomsforsknings-nätverket har gjort en stor undersökning om hur barn och unga mår i Finland. Undersökningen samlade information om barnens hälsa från födseln till vuxen ålder.

Den åldersgrupp som föddes år 1997 undersöktes. Det året föddes ungefär 56 000 barn i Finland. Ungefär 3 000 barn har en förälder som är född i ett annat land. Närmare 1 000 barn har föräldrar som båda är födda utomlands.

Undersökningen visar att det finns skillnader mellan invandrarfamiljer och familjer med finländsk bakgrund. Många barn i invandrarfamiljer har sämre skolvitsord än barn i helt finländska familjer. Det finns också mera psykiska problem och beteendestörningar hos barn med föräldrar som är födda utomlands.

Forskarna säger att man måste göra mera för att stöda barnen i deras skolgång. Det är också viktigt att arbeta mot fattigdom i barnfamiljer i Finland.

Inte mera brottslighet

Undersökningen visar att föräldrarnas födelseland inte gör ungdomarna mera brottsliga. Barn med finländsk och utländsk bakgrund gör lika många brott. Barn med två utländska föräldrar gör till och med färre brott än helt finländska barn.

Källa HS

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)