Hur mycket våld får polisen använda?

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 13.10.2020

Polisen sprejade pepparsprej mot demonstranter i Helsingfors. Ungefär 30-40 demonstranter fick smärta och rodnad i ögonen av sprayen. Händelsen ledde till en diskussion om vad polisen får göra åt demonstranterna.

Demonstrationen hölls den 3 oktober i Kajsaniemi, Helsingfors. Demonstrationen ordnades av en rörelse som kallas Elokapina. Elokapin-rörelsens medlemmar är oroade över klimatförändringen. Rörelsen kräver att politikerna gör mer för att stoppa klimatförändringen.

Elokapina försöker få så mycket synlighet som möjligt. De vill att så många som möjligt hör deras budskap. Demonstrationer är ett sätt att synas.

Vid demonstrationen i Helsingfors använde polisen pepparsprej eftersom demonstranterna vägrade röra på sig. Demonstranterna satt mitt på gatan, och trafiken på gatan stannade upp.

Polisen säger att de inte kunde bära människorna från gatan. Polisen säger också att det bad, befallde och uppmanade demonstranterna att flytta på sig. Demonstranterna lydde inte. Efter det använde polisen pepparsprej.

Nu undersöks användningen av pepparsprej

Polisen gav böter åt 53 demonstranter. Polisen grep 51 personer, men de släpptes alla ännu samma kväll.

Användningen av pepparsprej ledde till en livlig debatt. Nu undersöker många myndigheter saken.  Riksåklagaren gör en rapport. Också Helsingforspolisen ska rapportera till Polisstyrelsen om detta.

Elokapina är en del av den internationella Extinction Rebel-rörelsen. Rörelsen kommer från Storbritannien. Rörelsen har spridit sig därifrån till många andra länder. Rörelsen ordnar liknande demonstrationer också i andra länder.

 

Källa: STT

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)