Id-korten ska duga i hela Norden

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.11.2017

Nordiska politiker samlades till Nordiska rådets möte i Helsingfors förra veckan.

Man diskuterade bland annat, id-kort, språk och försvarssamarbete.

Nordiska rådet är ett politiskt samarbetsorgan för de nordiska länderna. Rådet grundades 1952 av Danmark, Island, Norge och Sverige. I dag är alla nordiska länder med, också Finland, Färöarna, Åland och Grönland.

Nordiska mötet håller två möten per år. Då diskuterar man gemensamma saker och olika sätt att samarbeta.

Ett samarbetsprojekt som tog ett steg framåt var nordiska id-kort. Rådet godkände ett förslag som säger att de nordiska id-korten ska fungera i alla nordiska länder.

Det här skulle göra det lättare öppna bankkonto och telefonabonnemang i ett annat nordiskt land. När det ska börja fungera vet man ännu inte.

Vill ha flera arbetsspråk

Mötet diskuterade också vilka språk som ska användas inom Nordiska rådet. Hittills har svenska, norska och danska varit arbetsspråk inom rådet. Nu vill man att det ska bli möjligt att använda också finska och isländska.

Många finländska politiker är inte så bra på svenska och islänningarna är inte heller längre så bra på danska.

Därför finns det risk att man i stället börjar tala engelska på dessa nordiska möten. Det ska fattas beslut om språken på mötet nästa år.

Försvarssamarbete

De nordiska politikerna diskuterade också säkerhetspolitik. Man konstaterade att de nordiska länderna gärna samarbetar om försvaret, alltså inom det militära. Man vill också samarbeta när det gäller att stoppa terrorism.

I år deltog också de baltiska statsministrarna i den del av mötet. Också Estland, Lettland och Litauen är intresserade av försvarssamarbete.

Källa HBL

1 svar på ”Id-korten ska duga i hela Norden”

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)