Ingenjörer flyttar till Sverige

Text: Markku Juusola, källa HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 02.03.2016

Sverige anställer allt fler finländska ingenjörer. I Sverige är det brist på personal som är bra på datasystem. De närmaste åren kommer Sverige att behöva anställa tiotusentals  personer i databranschen. I Finland finns det däremot många arbetslösa ingenjörer.

Företag också i många andra länder vill gärna ha finländska ingenjörer. Irland, Norge, Polen och Spanien försöker locka  arbetstagare från Finland. De utländska företagen ordnar evenemang i Finland och försöker på det sättet locka ingenjörer att börja jobba hos dem.

Flest ingenjörer har flyttat till Sveriges huvudstad Stockholm. Därifrån är det enkelt att resa till Finland. Flytten till Sverige är inte lätt för alla. Ofta vill familjen bo i Finland.

Många finländska ingenjörer har också flyttat till Estland. Där har de börjat jobba som experter i databranschen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)