Invandringen måste öka

Text: Markku Juusola, källor EVA, Yle, Taloussanomat
Foto: FNB-Lehtikuva
Artikel publicerad: 11.02.2015

Finland behöver varje år dubbelt fler invandrare än vad som nu flyttar hit.

Det här kommer fram i en rapport som Näringslivets Delegation EVA har gjort. Enligt rapporten behöver Finland varje år 34 000 invandrare. Annars minskar mängden människor som jobbar.

Det här betyder att invandringen nästan borde fördubblas. Nu flyttar 18 000 personer till Finland under ett år. EVA är en organisation som för fram industrins och företagens åsikter.

Det finns i dag en halv miljon mera invånare i Finland än för 25 år sedan. Men mängden människor som arbetar är lika stor som då.

– Utan invandring minskar befolkningen i arbetsför ålder med 26 000 personer per år, säger Pekka Myrskylä. Han är forskare och har varit med om att skriva rapporten.

Men varför behövs det invandrare när det finns så många arbetslösa? Nästan en tredjedel av de arbetslösa är sådana som har svårt att få jobb, står det i rapporten. Dålig utbildning, fel bostadsort och hög ålder är problem för många.

Allt fler som är över 55 år jobbar, liksom många studerande. Men varje år går flera personer i pension än det kommer nya arbetstagare ut i arbetslivet.

Just nu är hälften av invandrarna i arbetsför ålder ute i arbetslivet. En del av människorna som flyttar till Finland, till exempel esterna, har lätt att få jobb. Men de som kommer som flyktingar har svårt att få jobb.

Många invandrare får jobb i branscher med låg lön, särskilt i huvudstadsregionen. Många invandrare jobbar inom fastighetsservice, på restauranger och i byggnadsbranschen. Många av dem är också företagare.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)