Islamisk teologi vid Helsingfors univesitet

Text: Petri Kuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 15.08.2018

Det blir möjligt att studera islamisk teologi vid Helsingfors universitet. Undervisningen i detta ämne börjar i höst.

Tanken är att studierna och forskningen ska öka förståelsen för den islamska tron. Det är forskaren Mulki Al-Sharmani som blir lektor i islamsk teologi.

– De senaste årtiondena har flera trosriktningar blivit vanligare i Finland. Det finns nu efterfrågan på studier i islamsk teologi, säger Antti Räsänen. Han är teologiska fakultetens dekan, alltså administrativ ledare för fakulteten.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)