Jämlika äktenskapslagen firades

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 01.03.2017

Tiotals samkönade par gifter sig den här veckan. Den jämlika äktenskapslagen trädde i kraft i dag, den 1 mars.

Många firade den nya lagen och möjligheten att gifta sig. Det största evenemanget arrangerades i Helsingfors, det kallades Vihdoinkin vihille (äntligen får vi vigas). Där samlades nio samkönade par för att vigas.

Kvinno- eller mansparen kunde välja mellan magistratens civila vigsel eller vigsel av en präst. En del av paren har registrerat sitt parförhållande redan tidigare. De vill ändå ingå äktenskap när det är möjligt och en del vill också ha en prästs välsignelse.

Den nya lagen för med sig också andra förändringar. Från och med nu får också äkta makar av samma kön adoptera barn tillsammans.

Formuläret för civil vigsel ändras också. I fortsättningen talar man inte om man och hustru utan om make och maka.

Källa FNB

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)