Jordbrukarna kom till Helsingfors

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 16.03.2016

Flera hundra traktorer kom till Helsingfors på fredagen i förra veckan. Traktormarschen var jordbrukarnas protest mot den dåliga lönsamheten i lantbruket.

De finländska lantbrukarnas inkomster har sjunkit mycket kraftigt de senaste åren. Nu är läget så dåligt att många gårdar hotas av konkurs.

– Lönsamheten inom jordbruket är dålig i hela Europa, men inkomsten har sjunkit mest i Finland, säger Juha Marttila som är ordförande för jordbruksorganisationen MTK.

En stor orsak till det svåra läget är att de finländska bönderna inte längre kan sälja produkter till Ryssland. Det i sin tur beror på EU:s sanktioner mot Ryssland.

– Ryska marknaden var mycket viktig för oss. De finländska bönderna kan inte bära hela ansvaret för EU:s politik. Finland måste få bättre ersättningar av EU för förlusterna. Fast helst vill vi igen sälja till Ryssland, säger Marttila.

Bönderna protesterar också mot att de får så dåligt betalt för sina produkter, alltså maten de producerar. De finländska bönderna tvingas konkurrera med billigare produkter från andra länder.

– Det är fel att storkök använder utländska livsmedel som är billigare och har producerats med annorlunda regler. I vissa länder ges det till exempel mycket mera antibiotika till slaktdjuren än i Finland, säger Marttila.

Bönderna kräver också mindre byråkrati och bättre regler. Bönderna måste fylla i väldigt många ansökningar för att få jordbruksstöd som är en del av deras inkomst. Om bönderna gör ett litet fel i ansökan kan de förlora mycket pengar. Dessutom är stödpengarna till lantbruket flera månader försenade.

– Det kommer att behövas mat också i framtiden så jag tror att lönsamheten igen blir bättre.  Men vi måste nu få ändringar och hjälp, annars finns det snart inga finländska lantbrukare kvar i framtiden, säger Marttila.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)