Jordbruken har brist på arbetskraft

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 07.05.2020

I slutet av april kom det 350 säsongsarbetare från Ukraina till Finland. Men det antalet räcker inte till. Säongsarbetet saknar ännu ungefär 4 000 arbetare.

Regeringen bestämde redan tidigare att 1 500 säsongsarbetare skulle tas emot i Finland. Arbetarna är viktiga för jordbruken och bärplockningen under coronakrisen.

Arbetarna har fått special- tillstånd att komma till Finland fast gränserna nu är stängda. De ukrainska arbetarna jobbar på gårdar i södra Finland. Det var meningen att fler arbetare skulle komma till Finland under de följande veckorna.

Men enligt Jaana Husu-Kallio, chef på jord- och skogsbruks-ministeriet, låter Ukraina inte längre landets invånare resa utomlands.

Jordbruken i Finland har brist på arbetare. Det behövs arbetare också för att plocka bär i skogar och på odlingar. Allt som allt behövs det ungefär 4 000 till de här säsongsarbetena. Säsongsarbetet behöver alltså nu inhemsk arbetskraft.

Källor Maaseudun Tulevaisuus, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)