Kanske vaccin mot vattkoppor

Text: Maria Österlund, källor HS, thl.fi
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 31.08.2016

Finansministeriet föreslår att finländare ska börja vaccineras mot vattkoppor. Det skulle leda till att sjukdomen vattkoppor försvinner om några år.

Vattkoppor är en smittsam virussjukdom som ger feber och röda kliande utslag. Varje år får ungefär 57 000 finländare vattkoppor.

Det är vanligt att människor får sjukdomen redan som barn. För barn är sjukdomen inte så farlig. Vuxna som får vattkoppor kan däremot bli allvarligt sjuka.

Sjukdomen orsakar ändå stora kostnader när föräldrar måste stanna hemma från jobbet med sina sjuka barn.

Institutet för hälsa och välfärd har räknat ut att det är ekonomiskt lönsamt för samhället att vaccinera mot vattkoppor. Man skulle spara flera miljoner euro som nu går åt till sjukvård och till frånvaro från jobbet.

I USA vaccinerar man mot vattkoppor. Där har sjukdomen blivit ganska ovanlig.

Vaccin mot tiotal sjukdomar

Om vattkoppor blir en del av Finlands nationella vaccinationsprogram ska alla barn få vaccin före de är 18 månader gamla.

Syftet med det nationella vaccinationsprogrammet är att ge finländarna ett skydd mot  sjukdomar som kan förebyggas med vaccinering. Vaccinationerna är frivilliga och kostnadsfria.

Till det nationella vaccinationsprogrammet hör nu vaccin mot: Rotavirusdiarré, hjärnhinne-inflammation, lunginflammation, blodförgiftning, öroninflammation, difteri, struplocksinflammation, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund och cancer i livmoderhalsen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)