Kärnkraftsprojektet ett steg framåt

Text: Leealaura Leskelä, källor HS, Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 12.08.2015

Kärnkraftverksbolaget Fennovoima ansöker om bygglov för ett nytt kärnkraftverk.

Finländska bolag äger drygt 60 procent av kärnkraftverket. Resten ägs av ryska kärnkraftsjätten Rosatom.

Behandlingen av bygglovet kan ändå ta upp till två år. Många tror att det faktiskt kommer att byggas ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki i norra Österbotten.

Ett tag verkade det inte bli något av Fennovoimas kärnkraftsprojekt. Riksdagen hade bestämt att 60 procent av kärnkraftverkets ägare måste vara finländare eller från något EU-land. Det var svårt för Fennovoima att uppfylla kravet.

Fennovoima hade bett det lilla kroatiska energibolaget Migrit Solarna Energija att bli delägare. Men det kom fram att bolagets pengar kom utifrån EU, från Ryssland.

Arbets- och näringsministeriet kunde då inte ge kärnkraftverket bygglov. Men ministeriet gav  Fennovoima mera tid. Många tycker det är fel att Fennovoima fick mera tid. En ny utredning visar att närmare hälften av finländarna motsätter sig att Fennovoimas kärnkraftverk byggs. Ungefär en tredjedel av finländarna är för byggandet.

Finländarna har varit särskilt oroliga över att en stor del av kraftverket ska ägas av ryska Rosatom.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)