Kommunalvalet närmar sig

Text: Markku Juusola
Foto: Markku Juusola
Artikel publicerad: 29.03.2017

Kommunalvalet är redan nära. Förhandsröstningen börjar på onsdag den 29 mars. Den egentliga valdagen är söndagen den 9 april.

Helsingfors vuxeninstitut ordnade på torsdag förra veckan en valdebatt. Kommunalvalskandidater från alla stora partier var på plats. Kandidaterna hade alla invandrarbakgrund. Invandrarnas valdebatt handlade om arbetslöshet, hälsovård och bostadsbrist.

Publiken bestod av ungefär 200 invandrarstuderande från institutet. Ungefär hälften av dem har rösträtt i kommunalvalet. Diskussionen var livlig.

Samlingspartiets Oge Eneh vill stödja företag så att de kan anställa invandrare. Kristdemokraten Elie El-Khouri ansåg att praktik, läroavtal och företagande är viktiga saker.

De Grönas Zahra Osman-Sovala föreslog ett nytt sätt att verka där språkkunskaper, studier och arbete förenas. SDP:s Welat Nehri uppmanade invandrare att leta upp branscher där det finns lediga jobb.

Hälsa och trafik Vänsterförbundets Zahra Abdulla vill att hälsovårdsservicen ska finnas nära. Hon är rädd att servicen flyttas längre bort efter vårdreformen. Centerns Sonja Vojnovic var rädd att människor som bor i olika områden inte längre får lika bra hälsovård.

Många av kandidaterna önskar att kollektivtrafiken ska bli billigare eller helt gratis.

Alla kandidaterna ville ha mera bostäder. Då skulle priset på bostäder och hyror sjunka. Vänsterförbundets kandidater betonade att både kommunerna och staten måste stödja byggandet av bostäder.

Jaan Siitonen från SFP påminde om att Helsingfors är en tvåspråkig stad. Det lönar sig att studera svenska.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)