Kristdemokraterna (KD)

Foto: FNB-Lehtikuva
Artikel publicerad: 28.03.2019

• 5 riksdagsledamöter

• Kända kandidater: Päivi Räsänen, Peter Östman, Antero Laukkanen, Pentti Hietanen

www.kd.fi

Vallöften:

• Vi värnar om kristna värden.

• Ett mera barnvänligt samhälle.

• Vi vill ge 1000 euro i babypenning för barnfamiljerna.

• Sätt äldrevården och sjuk- och socialvården i skick. 1000 nya vårdare till äldrevården.

• Sätt resurser på tryggheten: 1000 nya poliser. Strängare straff för sexualbrott och våldsbrott.

• Inhemsk mat och inhemsk energi måste främjas.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)