Kvinnor fick tidigt rösträtt i Finland

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 10.03.2017

I Finland har kvinnorna kommit långt i kampen för jämlikhet.

Finländska kvinnor fick rösträtt redan år 1906. Det var först i Europa. Bara i Nya Zeeland och i Australien hade kvinnorna fått rösträtt redan tidigare. De finländska kvinnorna fick rätt att ställa upp som kandidater i politiska val först i hela världen.

I riksdagsvalet 1907 röstade de finländska kvinnorna ivrigt. Av de 200 invalda riksdagsledamöterna var 19 kvinnor.

Finland fick sin första kvinnliga minister 1926. Det var Miina Sillanpää som utnämndes till minister för socialärenden.

Elisabeth Rehn var den första kvinnliga försvarsministern i världen. Det var år 1990. År 1994 fick Finland sin första kvinnliga talman i riksdagen. Det var Riitta Uosukainen som valdes då. Samma år kunde också de finländska kvinnorna göra värnplikt om de ville.

År 2000 fick Finland sin första kvinnliga president. Det var Tarja Halonen.

Viktiga årtal:

* 1859 öppnades den första yrkesutbildningen för kvinnor. Det var Barnmorskeinstitutet i Helsingfors.

* 1864 blev ogifta kvinnor som hade fyllt 25 år myndiga och fick bestämma över sitt eget liv.

* 1878 blev arvsrätten jämlik. Då fick kvinnor och män ärva lika mycket efter sina föräldrar.

* 1901 fick kvinnor rätt att studera vid universitet utan särskilt tillstånd.

* 1919 fick kvinnor rätt att ha ett arbete utan tillstånd av sin man.

* 1927 fick Finland sin första kvinnliga professor. Det var Alma Söderhjelm som utnämndes till professor i historia vid Åbo Akademi.

* 1962 kom en bestämmelse om att kvinnor och män ska ha lika stor lön om de gör samma arbete. Det här har ändå inte förverkligats helt ännu.

* 1985 fick kvinnor rätt att bestämma vilket efternamn de vill ha när de gifter sig. Tidigare måste kvinnan ta mannens efternamn när hon gifte sig.

Källa utbildningsmaterialet Friidu

2 svar på ”Kvinnor fick tidigt rösträtt i Finland”

  1. Hej,

    fantastiska artiklar! Att tillägga pratet som det redan finns på några artiklar gör innehållet ännu mera intressant.

    Marko

    Svara

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)