Kyrkan fortfarande oense om vigsel av samkönade par

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 25.08.2020

Det nyvalda kyrkomötet diskuterade äktenskapsfrågan men lyckades inte enas.

Frågan om hurdana par präster i den evangelisk-lutherska kyrkan ska få viga till äktenskap har diskuterats länge. I mitten av augusti höll det nyvalda kyrkomötet sitt första möte i Åbo. Där diskuterades frågan igen.

En del präster vill viga även homosexuella par. Andra inom kyrkan är kraftigt emot det. De anser att bara en man och en kvinna ska få vigas till äktenskap.

Kyrkomötet försöker hitta en kompromiss så att inte kyrkan splittras.

Från och med 1.3.2017 har par där båda är av samma kön fått gifta sig i Finland. Hittills är det ändå svårt för sådana par att ordna kyrkbröllop.

Källor Kyrkpressen, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)