Läkare och vårdare ska få mera hjälp

Text: Maria Österlund, källa HBL
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 22.03.2023

En arbetsgrupp föreslår mera stödtjänster till vården.

Det är stor personalbrist på många sjukhus. På en del sjukhus måste avdelningar stängas eftersom det inte finns tillräckligt med läkare och vårdare som hinner vårda patienterna.

En arbetsgrupp har undersökt hur man kunde lösa vårdarkrisen. I arbetsgruppen har representanter både för vårdarnas fackförbund och för arbetsgivarna varit med.

Ett förslag som arbetsgruppen kommer med är att det ska finnas mera stödtjänster, som till exempel assistenter och sekreterare på sjukhusen. Då blir det mera tid över för läkare och vårdare att vårda patienterna.

När man har velat spara pengar inom vården har man tagit bort många sådana stödtjänster. Nu inser man att det inte var någon bra idé.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)