Långa arbetsresor oroar planerare

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 12.08.2014

Arbetsresorna och resorna för att uträtta ärenden är ovanligt långa i huvudstadsregionen. Det här oroar samhällsplanerarna. Långa resor är tunga för människorna och orsakar utsläpp.

Finlands miljöcentral SYKE har i samarbete med Helsingfors universitet undersökt utvecklingen i huvudstadsregionen hos oss och i Stockholmsregionen i Sverige.

Det visade sig att man i Sverige har lyckats styra utvecklingen av storstaden bättre. I Stockholmsregionen är det tätare byggt. Fler bostäder och arbetsplatser finns i centrum av staden än det gör i Helsingfors. En stor del av bostäderna och arbetsplatserna utanför centrum i Stockholmsregionen ligger så att man kommer dit smidigt, till exempel med tunnelbana.

Flera spårvägslinjer i Sverige

I Helsingforsregionen har det uppstått många mindre center som man endast kommer till med bil. Det här gör att det inte är lika smidigt att röra sig som i Sverige.

– Det finns många fler spårvägslinjer i Stockholmsregionen än hos oss, och det är i närheten av dessa människor bor och jobbar.

I Stockholm har  man också lyckats bygga och ta tillvara områden som blivit lediga när hamnar och annan industri har flyttat bort. Vi ligger lite efter i den här utvecklingen, säger forskare Panu Söderström. En delorsak till problemen är att Helsingfors ligger på en udde. Söder om staden finns havet och där kan man varken bygga hus eller dra spårvägslinjer.

Forskarna nämner också trängselavgifter för bilar som en bra sak i Stockholmsregionen.

– När avgifterna infördes i Stockholm var många emot, men i dag tror jag folk är ganska nöjda. Via avgifterna får man pengar att satsa på kollektivtrafiken. Och när färre kör bil i centrum är det bättre rum för dem som verkligen behöver köra bil, säger specialforskare Mika Ristimäki.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)