Lätt språk firas i Finland och på andra håll i Europa

Text: Asta Pippola
Foto: Heidi Ahlström
Artikel publicerad: 28.05.2021

Den internationella dagen för lätt språk firas fredagen den 28 maj. Genom att fira lätt språk för fler människor veta om lätt språk och hur viktigt lätt språk är.

Lätt språk är ett lättare språk än allmänt språk. I lätt språk används lättare ord och meningar än i det allmänna språket.

Den internationella dagen för lätt språk firas till exempel på sociala medier. LL-Center uppmuntrar alla att lyfta fram det lätta språket, material på lätt språk och läsare av lätt språk. Alla kan dela information om lätt språk på sociala medier eller till exempel berätta varför de själva använder lätt språk. Använd gärna #lättspråk, #lättläst och #dagenförlättspråk. På engelska används #EasyLanguageDay och på finska #SelkokielenPäivä.

Under dagen berättar vi vem som är Årets klargörare 2021. Priset för Årets klargörare delas ut till en person eller organisation som har arbetat för lätt språk.

Det är viktigt att texter är lätta att förstå för alla, eftersom varje person har rätt att få förståelig information. Ett alltför svårt språk kan hindra många från att delta och arbeta i samhället. Det kan till exempel vara svårt att rösta om man har svårt att förstå vad som händer i politiken.

Lätt språk hjälper människor att få information och att läsa information. Lätt språk gör det lättare att sköta sina egna saker och delta i samhället.

LL-Centers hemsidor finns det mycket material om lättläst.

Den här texten är skriven av Asta Pippola som gör sin arbetspraktik på finskspråkiga Ketju-tidningen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)