Män och kvinnor bor på olika orter

Text: Leealaura Leskelä, källa HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 25.03.2014

I Finland bor unga kvinnor och män ofta i olika områden. Det kommer fram i en nu utredning som organisationen Väestöliitto har gjort.

Det finns mera kvinnor i städer, medan många män bor på landsbygden.

Forskarna blev förvånade över hur stora skillnader det är mellan antalet män och kvinnor på olika håll i Finland. I universitetsstäder bor det klart fler kvinnor än män. Det är vanligare att kvinnor flyttar till en stad för att börja studera än att män gör det. Det bor många ensamstående kvinnor i städerna.

Landsbygden är däremot full av unga män som har svårt att hitta en flickvän. Unga män bor längre på den ort där de är födda och uppvuxna. Också unga män flyttar till städerna för att studera. Männen flyttar inte ändå lika snabbt eftersom de först gör militärtjänst eller civiltjänst.

Väestöliittos forskare säger att när män och kvinnor bor på olika orter kan det också leda till att barnlösheten ökar. Det finns allt fler barnlösa unga vuxna. Det är svårt att göra något åt detta.

– Om det fanns studie- och arbetsplatser jämnt fördelat över hela landet så skulle kanske fördelningen av kvinnor och män också vara jämnare, säger Anneli Miettinen i en intervju i Helsingin Sanomat.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)