Man talar inte om mental hälsa på jobbet

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 22.11.2017

Finländarna anser att man på ett bättre sätt borde beakta mentala problem på arbetsplatserna.

Finländarna hjälper gärna arbetstagare som har problem med sin mentala hälsa. Största delen av finländarna är ändå rädda att arbetstagaren förlorar jobbet om hon eller han talar om sina mentala problem.

Det här kommer fram i en undersökning där 3 000 finländare svarade. Bland de som svarade jobbade många inom vården med mental hälsa. En del av de svarande hade själva mentala problem.

Största delen av de svarande önskade att arbetstagarna skulle få veta hur man ska ta emot en arbetskamrat som har varit sjukledig på grund av mentala problem.

Stödet är viktigt

Den som har haft mentala problem får det bästa stödet av sin familj, av vänner och närstående människor.

Den som har haft problem med sin mentala hälsa klarar sig bättre på jobbet om hon eller han får distansjobba, ta pauser eller kanske arbeta deltid.

Upp till hälften av de som har haft mentala problem upplever att andra har en dålig attityd gentemot dem.

Källor Centralförbundet för mental hälsa, FNB och Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)