Många ändringar i skolorna föreslås

Text: Maria Österlund, källor STT, Yle, HS
Foto: Lehtikuva / Markku Ulander
Artikel publicerad: 21.09.2023

Finlands regering föreslår många förändringar inom utbildningen. Det ska bli flera undervisningstimmar. Man ska också satsa på att eleverna får bra grundkunskaper.

Tidigare var Finland känt för att ha mycket bra skolor. Eleverna fick fina resultat i den internationella Pisa-undersökningen. Men på senare år har resultaten blivit sämre. Många elever har haft problem med att läsa, skriva och räkna. Lärarna har meddelat att de har för mycket jobb och många vill sluta som lärare.

Den nya regeringen vill nu göra många förändringar för att skolorna ska bli bättre. Man föreslår 2-3 undervisningstimmar mera varje vecka i grundskolan. På det sättet blir det mindre stress och mera tid för eleverna att lära sig.

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson säger att man ska satsa på att lära alla elever att läsa, skriva och räkna ordentligt. Det är viktiga grundkunskaper som behövs när man studerar vidare och
i hela livet.

Regeringen planerar att ge 200 miljoner euro extra till den grundläggande undervisningen.

Regeringen vill också ge lärarna bättre möjligheter att satsa på undervisningen. Idag måste lärarna lägga en del av sin tid på annat än undervisning. Lärarna ska till exempel fylla i blanketter och skriva planer och rapporter.

Undervisningsgrupperna i skolorna är också ofta stora. Det leder till att läraren inte hinner hjälpa alla elever. Det behövs flera vuxna i skolorna, till exempel fler speciallärare, skolkuratorer
och skolcoachar.

Mobilen diskuteras

Det är också mycket diskussion om mobiltelefoner i skolan. Många anser att mobilerna stör undervisningen i skolan. Det blir knappast ändå någon lag som förbjuder mobiler i skolan.
Men många skolor har börjat med regler för mobiler.

I en del skolor måste eleverna lämna in sin mobil på morgonen och får den tillbaka när de går hem. I andra skolor får eleverna ha sin mobil på rasterna, men inte på lektionerna.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)