Många har röstat på förhand i välfärdsområdesvalet

Text: Betty Marschan, källor: vaalit.fi, finlandabroad.fi, tulospalvelu.vaalit.fi, suomi.fi
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 20.01.2022

Förhandsröstningen i välfärdsområdesvalets hölls 12–18 januari. Över en fjärdedel av de röstberättigade har redan röstat i valet. Den egentliga valdagen är söndagen den 23.1.2022.

Långt över en miljon finländare har röstat på förhand i välfärdsområdesvalet. Det betyder att 26 procent av de röstberättigade har förhandsröstat.

Det är första gången det ordnas ett välfärdsområdesval. Jämfört med kommunalvalet 2021 var finländarna nu aktivare i förhandsröstningen.

Välfärdsområdets egentliga valdag är på söndag. På valdagen kan man endast rösta på sitt eget röstningsställe.

Du kan kontrollera ditt röstningsställe på Äänestyspaikat.fi som finns bakom den här länken: www.aanestyspaikat.fi. Röstningsstället har också meddelats i ett brev som skickats före valet till alla som får rösta.

I välfärdsområdesvalet väljs medlemmar till fullmäktige för 21 nya välfärdsområden. Fullmäktige besluter till exempel om hälsocentraler och äldreomsorg.

Helsingfors stad är inte ett av de nya välfärdsområdena och därför ordnas inte välfärdsområdesval i Helsingfors. I Helsingfors bestämmer stadsfullmäktige om social- och hälsovården också i framtiden.

Finländare utomlands röstade på förhand

De finländare som bor utomlands fick också rösta på förhand. Nästan 3 000 personer har röstat på förhand vid Finlands ambassader och konsulat utomlands. Mest röster utomlands gavs i Spanien.

Dessutom ordnades förhandsröstning för personal på finländska fartyg och vid finländska militärbaser i Irak och i Libanon.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)