Många har svårt att läsa

Text: Lätta bladet, källa Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 17.03.2022

Många har svårt att läsa och skriva. Enligt Helsingfors universitet har mer än 10 procent av människorna dyslexi, alltså läs- och skrivsvårigheter.

Det finns många typer av dyslexi. Till exempel läser en del människor långsamt och andra har svårt att skriva.

Dyslexi kan vara ärftligt. Det är ganska vanligt att flera i samma familj eller samma släkt har dyslexi.

Oftast upptäcks dyslexin när ett barn börjar skolan. Över 30 procent av skolbarnen i Finland får stöd i undervisningen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)