Många invandrare skaffar jobb själva

Text: Lätta bladet, källor THL, Yle
Foto: Lehtikuva /Heikki Saukkomaa
Artikel publicerad: 16.10.2023

Institutet för hälsa och välfärd har utrett på vilket sätt invandrare får jobb i Finland. Många ordnar jobb på eget sätt.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, utredde hur personer som har flyttat till Finland lyckas få jobb. Utredningen gällde invandrare som har flyttat till Finland för några år sedan.

Det visade sig att invandrare ofta söker jobb direkt av en arbetsgivare eller via bekanta. Det är ovanligt att invandrare får jobb via TE-byrån eller via privata arbetsförmedlare.

Enligt THL är många som flyttar till Finland högt utbildade, språkkunniga och arbetsvilliga.

Det är viktigt att lägga märke till att det finns diskriminerande saker i vårt system som kan göra det svårt för inflyttade att få jobb.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)