Många invandrarelever har svårt med matematiken

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 26.08.2014

Elever med invandrarbakgrund är sämre än andra elever i matematik. Det här kom fram i en utredning som forskningsanstalten vid Jyväskylä universitet har gjort.

Man undersökte hur bra 15-åriga elever med invandrarbakgrund var i skolmatematik.

De elever som kommer från länder nära Finland, är födda i Finland eller har flyttat hit före skolåldern är bäst i matematik. Experterna är oroliga för att många är dåliga i matematik. De tror att en orsak är dålig språkkunskap.

–Att kunna språket är viktigt för att man ska kunna lära sig andra saker. Om en elev inte kan språket har han eller hon svårt att följa undervisningen, säger forskare Sari Sulkunen.

Finska, svenska och matematik undervisas oftast på olika lektioner.

– Kanske skulle det vara bra att undervisa i språk och matematik samtidigt, funderar Sulkunen.

Det är också viktigt att stödja eleverna så att de lär sig sitt eget modersmål.

– Om man inte kan sitt modersmål bra kan man inte lära sig någonting. Invandrarnas språkundervisning i sitt eget modersmål hotar inte inlärningen av landets språk, säger Sulkunen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)