Många kör saktare på grund av dyrt bränsle

Text: Betty Marschan, källor HS, NTM-centralen, Bilbranschens informationscentrum
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 05.08.2022

Körhastigheten på motorvägarna har sjunkit. En ny undersökning visar att många bilister kör långsammare på grund av det dyra bränslet.

Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab har undersökt körhastigheter i huvudstadsregionen. I undersökningen jämförde man körhastigheterna för sommaren 2022 med körhastigheterna för sommaren 2021.

I genomsnitt körde bilisterna nu över 2 kilometer i timmen långsammare än i fjol. Det är en stor förändring, säger Fintraffics trafikcentralchef Kari Tarkki.

– I juli minskade körhastigheten tydligt. Många har semester i juli och det är då vi kör som mest. Många bilister har sänkt hastigheten för att bränslepriset är så högt nu, säger Tarkki.

Jämförelsen gjordes vid motorvägarna i huvudstadsregionen. Hastighetsbegränsningen vid de undersökta mätstationerna är 120 kilometer i timmen.

Lägre hastighet är lönsamt

En lägre körhastighet är bra både för naturen och plånboken.

NTM-centralen i Nyland har undersökt körhastighetens inverkan på omgivningen. Lägre hastighet gör att avgasutsläppen minskar. Avgasutsläpp är de föroreningar som bilen släpper ut när motorn är igång.

Lägre körhastighet minskar också på trafikbullret och sliter mindre på asfalten. Trafiken löper bättre och det blir mindre köer.

Att köra långsammare betyder att resan tar längre tid. Men bilisten kan spara pengar med lägre körhastighet. Inbesparingen är större då körhastigheten är hög. Det går till exempel mindre bränsle åt  att köra 110 kilometer i timmen i stället för 120 kilometer i timmen.

Bilen används mera sällan nu

Många finländska bilister har minskat på sin bilkörning i år. Fintraffic har undersökt bilisternas körvanor i Finland. 43 procent av alla som svarat på Fintraffics frågeformulär säger att de minskat på bilkörning. Orsaken är det rekordhöga bränslepriset. Finländska bilisterna har särskilt minskat på fritidsresor med egen bil. Bilisterna berättar också att de inte kör till butiken lika ofta nu. Dessutom har bilbesök hos släktingar minskat på grund av det rekordhöga bränslepriset.

Literpriset på bensin och diesel har ökat mycket i år. Högst var bränslepriset i maj. I sommar har priset på bränsle sjunkit litet men är fortfarande högt jämfört med i fjol.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)