Många med utvecklingsstörning jobbar nästan gratis

Text: LL-Bladet
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 25.03.2014

Personer med utvecklingsstörning får ofta väldigt lite ersättning för sitt arbete. Det händer att de får bara några euro per dag för sitt arbete.

En person som jobbar i utlokaliserad arbetsverksamhet jobbar på en vanlig arbetsplats, men får ingen lön. I stället betalar kommunen en liten ersättning som kan vara från några upp till tolv euro per dag.

Det har väckt ilska att några tvingas jobba så billigt. Många anser att ett par euro per dag är en riktig slavlön.

Bara en liten del av personerna med utvecklingsstörning har lyckats få ett riktigt lönearbete. Erik Valkonen är en av dem. Han jobbar som städare på organisationen Kehitysvammaliitto.

– Lönen är viktig. Det är svårt att försörja sig själv och leva självständigt utan en riktig lön, eftersom allting kostar, säger Valkonen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)