Många slutar i EU-parlamentet

Text: Petri Kiuttu, källa STT
Foto: Martin Lahousse
Artikel publicerad: 25.04.2024

Många finländare som har varit ledamöter i Europaparlamentet ställer inte upp i valet. Flera kända EU-parlamentariker slutar.

Många kända EU-parlamentariker ställer inte upp i EU-valet i sommar. Bland de som slutar finns många som har fått många röster.

Samlingapartiets Petri Sarvamaa är en av de som slutar. Sarvamaa ska i stället börja jobba i Europeiska revisionsrätten som har ansvar för att granska EU:s siffror.

De grönas Heidi Hautala fortsätter inte heller i parlamentet. Hon har varit EU-parlamentariker sedan 2017. Inte heller de grönas Alviina Alametsä ställer upp i EU-valet.

Centerns Mauri Pekkarinen säger också att han inte längre ställer upp i valet.

Silvia Modig berättade i vintras att hon inte ställer upp i EU-valet. Modig hör till Vänsterförbundet. SDP:s Miapetra Kumpula-Natri går tillbaka till jobbet som riksdagsledamot hemma i Finland.

SFP:s Nils Torvalds ställer inte upp i sommarens EU-val. Sannfinländarnas Teuvo Hakkarainen skulle vilja vara med i valet. Men Hakkarainens eget parti vill inte ha Hakkarainen som kandidat.

Många kända politiker ställer upp i valet

Trots att många EU-parlamentariker slutar ställer ändå många kända politiker upp i valet. Finland får en plats till i EU-parlamentet efter sommarens val. Det betyder att 15 finländare väljs in.

Från Samlingspartiet vill både Sirpa Pietikäinen och Henna Virkkunen fortsätta i EU-parlamentet. Från Sannfinländarna ställer Sebastian Tynkkynen, Vilhelm Junnila och Mauri Peltokangas upp i valet.

Från De gröna ställer Ville Niinistö och Maria Ohisalo upp. Bland SDP:s kandidater finns Eero Heinäluoma och Maria Guzenina.

Centern ställer upp Elsi Katainen och Katri Kulmuni. Vänsterförbundets ordförande Li Andersson ställer upp.

Det gör också SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson. Eva Biaudet är en annan av SFP:s kandidater.

Valet till Europaparlamentet hålls i början av juni.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)