Många trafikolyckor på sommaren

Text: LL-Bladet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 29.06.2015

Anna-Liisa Tarvainen som är verkställande direktör på Trafikskyddet säger att olyckorna särskilt bland 18-20-åriga förare ökar på sommaren. Unga råkar ut för många olyckor särskilt under varma sommarnätter.

De vanligaste allvarliga olyckorna är utkörningar och situationer där föraren har förlorat kontrollen över fordonet. Ibland har de unga inte använt säkerhetsbälte och ibland har alkoholen spelat en roll i olyckan.

Men antalet unga som har dött i trafiken har ändå minskat de senaste tio åren. Särskilt mopedolyckorna har minskat.

– Det är inte längre lika populärt att köra moped. Och det obligatoriska mopedkörkortet har gjort att de unga är skickligare på att köra i trafiken, säger utvecklingschef Antero Lammi.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)