Maten smakar på måndagar

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 31.01.2019

På måndagar går det åt mera skolmat än andra dagar.

På måndagar äter skoleleverna mycket mera än andra dagar. Man vet inte varför men det finns flera teorier.

I många familjer äter barnen inte tillräckligt mycket under veckoslutet. De kanske har bråttom till olika hobbyer. En del familjer kan också vara så fattiga att pengarna inte räcker till mat.

Källa Helsingin Sanomat

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)