Maten tar inte slut i Finland

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.04.2020

Coronaviruset har spritt sig snabbt i världen. Därför har många länder nu stängt sina gränser.

Trots att också Finland har stängt sina gränser så fungerar godstrafiken ännu. Det betyder att varor som inte finns i Finland ännu får hämtas från andra länder.

Jyrki Niemi är en man som jobbar med att undersöka jordbruket i Finland. Han vet mycket om hur mycket mat vi har i vårt land.

Hur klarar sig Finland nu?

I Finland finns det ungefär 45 000 lantbruk. De odlar spannmål, grönsaker och rotfrukter. På lantbruken finns också kor, grisar och höns. Av dem får vi mjölkprodukter, kött och ägg.

Men räcker maten till alla?

– Finlands lantbruk kan producera det som inhemska kunder behöver. Vi har spannmål, mjölk och kött nästan lika mycket som vi behöver, berättar Jyrki Niemi på Naturresursinstitutet Luke.

– Mjölk och spannmål finns det till och med lite mera än vad vi själva använder.

Hur länge räcker maten om våra gränser hålls helt stängda?

– Om situationen är speciellt svår så kan vi använda mat från olika lager i Finland. De matförråd som finns hos jordbrukarna, i butikerna och i statens lager räcker för ungefär ett år. Dessutom finns det frön  att så och spannmål att mala till mjöl, säger Niemi.

Finland är 80 % självförsörjande. Självförsörjande betyder att man har allt man behöver. Då klarar man livet med det som finns omkring en. Vi har alltså nästan allt som behövs för att klara sig.

Vad finns det inte tillräckligt av i Finland?

– Vi måste importera en del frukt och grönsaker samt till exempel kryddor och kaffebönor från andra länder.

– Vi saknar också gödsel, maskiner och bränsle som behövs för att producera livsmedel. Utan bränsle fungerar inte maskiner eller bilar, förklarar Niemi.

Är det viktigt att köpa inhemska varor och tjänster?

– Att köpa inhemsk mat stöder våra lantbruk och livsmedelsföretag. När vi köper finländsk mat så förblir Finlands åkrar odlade och fabrikerna hålls igång. På det sättet tryggar vi egen mat också i framtiden.

Inget land i världen klarar sig helt ensamt. Därför köper och säljer länderna olika varor till varandra. Vi saknar vissa varor i Finland men maten tar inte slut här i första taget.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)