Medborgarinitiativet går vidare

Text: Markku Juusola
Foto: FDUV
Artikel publicerad: 25.10.2017

Medborgarinitiativet Ingen marknadsvara ska behandlas i riksdagen.

Medborgarinitiativet har fått över 50 000 underskrifter. Medborgarinitiativet föreslår att reglerna om konkurrensutsättning inte ska gälla stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning.

Tiotals handikapporganisationer startade medborgarinitiativet. Enligt organisationerna strider konkurrensutsättningen mot FN:s regler om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Personerna kan inte själva påverka konkurrensutsättningen och besluten och de tjänter som de behöver och har rätt till.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)