Mera inhemskt ullgarn

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 09.03.2021

I Finland finns det ungefär 1 400 fårgårdar. De flesta gårdarna har enbart köttproduktion och fårens ull förstörs. Nu vill man ändra på detta.

I Finland produceras främst fårkött. Fårull är en biprodukt som ofta slängs bort. Samtidigt vill allt fler köpa inhemskt garn av fårull.

Bland annat finska yllespinneriet Novita och Finlands fårförening har nu haft sitt första möte där de funderar på olika sätt att stöda fårfarmarna att ta tillvara ullen.

– Ett problem är pengar. Bönderna måste få tillräckligt betalt för det extra arbete som krävs för att ta ullen i användning, säger Marjo Simpanen som är verksamhetsledare på Finlands fårförening.

Om finländarna är villiga att betala mer för finskt ullgarn så får farmarna också ett bättre pris.

Källa Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)