Mera övervakning föreslås

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 26.04.2017

Skyddspolisen och Försvarsmakten föreslås få större rättigheter att övervaka medborgarna.

Orsaken är att säkerhetsläget i världen har förändrats. Finland vill ha flera och bättre möjligheter att skydda sig mot terrorism och annan allvarlig brottslighet.

Tre arbetsgrupper har utrett frågan om underrättelseverksamhet. Förra veckan kom de med sina förslag. Det föreslås att Finland får en ny lag om underrättelse-verksamhet. Lagen skulle ge myndigheterna större möjligheter att övervaka människor och samla information.

Om förslaget går igenom skulle myndigheter få rätt att öppna och läsa post, avlyssna telefonsamtal och övervaka datatrafik. I dag har myndigheter rätt att övervaka människor på det sättet bara när de undersöker allvarliga brott. Enligt förslaget skulle det bli möjligt också om någon misstänks för att planera ett brott.

Alla tycker inte att myndigheterna behöver större rätt att övervaka människor. Martin Scheinin som är professor i internationell rätt är kritisk. Han anser att förslaget kränker människors rätt till privatliv.

Han säger att myndigheterna i både Sverige och Ryssland har större rättigheter till övervakning. Trots det lyckades man inte förhindra terrordåden där.

Det föreslås att en ny myndighet, en underrättelseombudsman  grundas. Den myndigheten skulle  bevaka medborgarnas rättigheter och se till att myndigheterna följer lagen och inte övervakar mera än de har rätt till.

För att lagen om underrättelse- verksamhet ska kunna godkännas måste grundlagen ändras. Om riksdagen godkänner lagförslaget kan lagen träda i kraft år 2020.

Källor FNB, HS, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)