Mera rättigheter och delaktighet

Text: Markku Juusola
Foto: Shutterstock
Artikel publicerad: 28.03.2018

Personer med funktionsnedsättningar får mera rättigheter och möjligheter att delta. Finland publicerade nyligen ett handlings- program som ska öka kunskapen om funktionsedsattas rättigheter.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Finland 2016. I mitten av mars publicerade Finland sitt nationella handlingsprogram för konventionen.

I handlingsprogrammet står det vad man ska göra för att FN:s konvention ska bli verklighet. Handlingsprogrammets mål är att öka kunskapen om de rättigheter personer med funktionsnedsättning har.

Man måste beakta rättigheterna när man fattar viktiga beslut i samhället. Till exempel tillgänglighet och delaktighet är viktiga rättigheter.

För att rättigheterna ska bli verklighet

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila höll tal när handlingsprogrammet publicerades. Mattila förklarade varför vi behöver ett handlingsprogram.

Grundrättigheterna och de mänskliga rättigheterna hör till alla. Men det är ändå inte verklighet för alla grupper av människor. Ibland behövs särskild hjälp för att rättigheterna ska bli verklighet. Mattila betonade att personer med funktionsnedsättning är en sådan grupp.

I handlingsprogrammet nämns 82 saker som borde göras. Personer med funktionsnedsättning och deras organisationer har deltagit i arbetet med programmet. Det är svårt för personer med funktionsnedsättning att få arbete, utkomst och social trygghet. Mattila lovade att regeringen ska göra det lättare att hitta jobb.

Källa STM

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)