Mera variation i straffens stränghet önskas

Text: källa MTV3
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 28.01.2015

Den senaste tiden har det varit mycket diskussion om domstolarna ger dömda rättvisa straff.

Diskussionen kom igång när många tyckte att tingsrätten gav för lindriga straff. För sexuellt utnyttjande av barn fick den dömda bara några år i fängelse.

Terttu Utriainen som är professor i straffrätt tog ställning till frågan i en intervju för MTV3. Utriainen anser att brottets grovhet och straffet borde vara bättre kopplade till varandra.

Utriainen säger att hårda straff inte minskar på brottsligheten. Men de motsvarar bättre människors rättsuppfattning.

Utriainen anser att man i domstolarna inte tillräckligt bra kan skilja mellan lindriga och grova brott. Lagen har vanligen olika straffskalor beroende på hur ett brott har begåtts. Straffet kan bli olika strängt för samma brott på grund av detta. Utriainen hoppas att domstolarna skulle våga använda också de strängare straffen i straffskalan.

Utriainen betonar att rättsväsendes uppgift är att skydda offret.

– Man borde särskilt beakta sårbara människor, som barn och personer med funktions-nedsättning som inte kan skydda sig själva, säger Utriainen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)