Fredsarbete är att fortsätta leva som vanligt

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 22.12.2022

Mika Aaltola syns ofta i tv och i tidningar. Han svarar på frågor om kriget i Ukraina och på andra frågor om Finlands utrikespolitik.

Mika Aaltola är direktör för Utrikespolitiska institutet. Utrikespolitiska institutet, UPI, är ett forskningsinstitut som forskar i internationell politik och diskuterar frågor som är viktiga för Finland.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag får följa aktuella frågor och läsa nya forskningsrapporter varje dag. Jag har intressanta kollegor och deltar i evenemang där vi diskuterar viktiga utrikespolitiska frågor. Jag forskar också själv och har gett ut tre böcker inom ett par år.

– UPI publicerar undersökningar som ger råd om vad Finland kan göra i olika situationer. Vi vill använda forskningsresultat för att vara med och påverka. Det är viktigt att tänka på vad som är bäst för Finland.

Hurdan är situationen nu i Ukraina, och hur ser vintern ut?

– Vintern är avgörande för hur Europa ska klara sig. Det är viktigt att det inte blir gräl i Europa på grund av höga energipriser, inflation och stigande priser. Situationen i Ukraina är förstås väldigt svår. Ryssland försöker använda den kalla vintern som ett vapen. Ryssland har till exempel bombat Ukrainas elnät och skurit av elförsörjningen. När människor fryser är de svagare.

– Men vinterns kyla gör också de ryska soldaternas liv svårt. Ryssland har haft problem i kriget under hösten och efter vintern kanske Ryssland vill sluta kriga.

Kan kriget sprida sig till Finland?

– Nej inte nu. Ryssland kan nog orsaka besvär för Finland, till exempel för sjöfarten i Östersjön. Men det finns ingen anledning att vara för orolig. Finland har en stark försvarsmakt och säkerhetsmyndigheter som kan hålla Rysslands bråk på avstånd.

Kan kriget i Ukraina förvandlas till ett kärnvapenkrig?

– Jag tror inte att Ryssland kommer att använda kärnvapen. Men det är oroande att Ryssland hotar med kärnvapen. När andra länder som inte har kärnvapen märker att de kan bli hotade så vill de kanske också skaffa kärnvapen och då ökar mängden kärnvapen i världen.

När tar kriget i Ukraina slut?

– Kriget kan ta slut nästa sommar om Ryssland drar sig tillbaka. Kriget är tungt för Ryssland och småningom funderar nog Ryssland om det är dags att lämna Ukraina. Det blir kanske inte genast fred, utan först ett slags frusen konflikt. Men det öppna kriget kan småningom ta slut under nästa år.

Är fredssamtal möjliga?

– I något skede ska länderna säkert förhandla om fred men först blir det antagligen eldupphör. Man kommer alltså överens om att inte längre skjuta mot varandra. Ryssland och Ukraina måste komma överens om hur de ska respektera varandra. Krigströttheten kommer att leda till att det blir lugnare perioder redan innan ett fredsavtal skrivs.

Vad kan vi göra när kriget ger ångest?

– Det är viktigt att ta hand om familj och vänner och att få den egna vardagen att fungera. Fredsarbete är att se till att livet fortsätter så vanligt som möjligt. Det är till exempel viktigt att sjukhusen fungerar normalt i Finland.

– Kriget förstör det vanliga livet. Krig förstör människors vardag, som när man vid frukosten inte vet om man ses vid middagen. Därför är det så otroligt viktigt att vi människor ställer upp för varandra och bryr oss om varandra.

Är du rädd?

– Rädsla leder bara till mera rädsla, och det är faktiskt ett av målen med krig. Krig får oss att bli rädda och rädslan gör att vi inte klarar av att fungera i vardagen. Det är inte lätt, men det är viktigt att vi försöker hålla oss lugna. Vårt lugn blir ett slags motgift mot krig. Det betyder att människorna i Finland fortsätter att jobba, studera, sköta sina familjer och inte låter Rysslands krig i Ukraina stoppa oss.

Du har nyss blivit pappa. Har dina egna tankar förändrats sedan du fick barn?

– Ja. Jag tänker mera på framtiden och på hur världen kan se ut när min son blir äldre. Mitt barn lever antagligen fortfarande år 2100. Därför är det viktigt att de politiska råd jag ger är kloka med tanke på framtiden.

– Vardagen med ett barn och med familjen håller mig lugn och hjälper mig att tänka på annat än jobb. Livet handlar inte bara om krig och att analysera kriget. Livet handlar också om vanliga vardagar, om att handla mat och byta blöjor.

Tror du på en bättre framtid?

– Ja. Människorna har klarat av många svåra situationer. I Finland har vi ingen anledning att vara rädda, situationen är under kontroll. Och krig kan också lära oss mycket. Vi lär oss varför krig startar och vilka som är skyldiga till kriget. Efter det kan vi lära oss att i framtiden undvika situationer som leder till stridigheter och krig.

VEM?

Ålder: 53 år

Bostadsort: Helsingfors

Familj: Hustru, son och tre hundar

Arbetsplats: Utrikespolitiska institutet

Hobbyer: Jogging, läsning, gym, schack, padel

Senast publicerade bok: Mihin menet, Suomi? (fritt översatt: Vart är du på väg, Finland?)

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)