Mot ren energi

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.12.2016

Det kommer att finnas många elbilar i Finland om 15 år. Vi slutar använda stenkol.

Det är så det blir om regeringens mål blir verklighet. I slutet av november kom regeringen med sina mål för klimat- och energiutvecklingen. Riksdagen behandlar nu förslaget.

Regeringen strävar efter att över hälften av energin skulle vara förnyelsebar på 2020-talet. Förnyelsebar energi är till exempel sol- och vind- och vattenkraft och jordvärme.

Regeringen vill också öka användningen av biobränsle. Man gör biobränsle av till exempel trä, spannmål och palmolja.

Regeringen vill att särskilt utsläppen från trafiken ska minska. Målet är att Finland ska ha 250 000 elbilar år 2030.

En tredjedel av bensinen och dieseln bilarna använder ska vara biobränsle år 2030. De som köper elbilar kanske får stöd och skattelättnader.

Också EU föreslår att man använder mera biobränslen. I Finland är några rädda för att tillverkningen av biobränslen förstör skogarna. EU anser ändå att produktionen av biobränslen i Finland inte hotar skogarna.

Källa Yle

2 svar på ”Mot ren energi”

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)