Musik gör människan gott

Text: källa Teosto
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 18.11.2014

Musik påverkar människan positivt på flera sätt än man hittills har trott.

Nya undersökningar visar att spädbarn reagerar på musik med miner och rörelser. Redan riktigt små barn har personliga dansrörelser.

Ungdomar använder musik för att reglera sina känslor. Musiken stöder de ungas utveckling och mentala tillväxt.

Forskning visar att vissa delar av hjärnan utvecklas när man regelbundet spelar ett instrument. Att studera musik är alltså uppiggande för hjärnan.

Universitetet i Jyväskylä  har i flera år undersökt hur musik inverkar på hjärnan och känslorna.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)