Mycket nedskärningar i regeringsprogrammet

Text: Petri Kiuttu/Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 01.06.2015

Den nya regeringen skär kraftigt ner på statens utgifter de kommande fyra åren. Det blir mindre pengar för till exempel sociala förmåner och utbildning.

Genom att skära ner inom utbildning och vetenskap ska staten spara 540 miljoner euro.

– Det är svåra nedskärningar som drabbar elever och studerande, men det är tyvärr nödvändigt, säger statsminister Sipilä.

Regeringen tänker skära ner de offentliga utgifterna fram till år 2019 med hela fyra miljarder euro. Här ingår både statens och kommunernas utgifter.

Sociala förmåner ska skäras ner med 800 miljoner euro. Det förtjänstbundna arbetslöshetsskyddet blir till exempel sämre. Också studiestödet blir sämre. I fortsättningen betalas det ut studiestöd under en kortare tid än förut. Bostadsbidraget minskar. Den som köper mediciner får i fortsättningen betala en större del av priset själv.

Regeringens sparprogram drabbar också barnfamiljer. Regeringen begränsar familjernas subjektiva rätt till dagvård. Det betyder att en familj där ena föräldern är hemma med ett barn inte längre har rätt till heldagsvård för de andra barnen. Antalet skötare på barndaghemmen minskar också.

Det blir dyrare att bo. Den som har bostadslån får inte längre dra av lika mycket av räntorna. År 2019 får man längre dra av bara 25 procent.

– Det är en svår situation. Finland kan inte längre ta mera lån, därför måste vi skära ner, förklarar statsminister Sipilä. Han säger att genom sparprogrammet är det meningen att Finlands ekonomi ska bli bättre och landets konkurrenskraft igen ska bli bra.

– Alla som bor i Finland drabbas av dessa nedskärningar, säger Timo Soini.

Regeringen vill göra ett så kallat samhällsfördrag med arbetsmarknadsorganisationerna. Om man lyckas komma överens och gör ett samhällsfördrag lovar regeringen minska på nedskärningar och skattehöjningar för 1,5 miljarder euro. Regeringen lovar lätta på inkomstskatten för en hel miljard.

Men om arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer och regering inte kommer överens om fördraget före augusti, så träder både nedskärningar och skattehöjningar i kraft.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)