Nationalspråksstrategin nämner nu också lätt språk

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 16.02.2022

Finland har fått en ny national-språksstrategi. Den är en plan för hur regeringen ska stödja människors rätt till service på sitt eget språk. För första gången nämns också lätt språk i strategin.

Finland har två nationalspråk, finska och svenska. Enligt lagen har alla rätt till service på sitt modersmål finska eller svenska, hos myndigheter som till exempel skatteförvaltningen. Enligt strategin borde vi också ha möjlighet att tala modersmålet hos läkaren.

Nationalspråksstrategin vill att språkklimatet ska bli bättre, att finskspråkiga och svenskspråkiga ska umgås och att ingen ska vara rädd för att använda sitt eget språk. Man vill också att människor ska våga tala det andra språket, fast man inte kan det riktigt bra.

Och människor som flyttar till Finland från andra länder ska kunna välja om de först vill lära sig finska eller svenska.

– Möjlighet att integrera invandrare på svenska är en viktig sak. För en del invandrare kan det vara lättare att först lära sig svenska, säger Corinna Tammenmaa.

Tammenmaa är enhetschef för enheten för självstyre och jämlikhet på justitieministeriet. En allt större del av servicen i Finland blir digital. Då är det viktigt att den digitala servicen finns både på finska och svenska och att den är lätt att använda.

– Tillgängligheten är en viktig sak. Vi anser att lätt språk på både finska och svenska är viktigt för många människor. Det är en del av tillgängligheten och därför tog vi med det i nationalspråkstrategin, säger Tammenmaa.

Nu sägs det i strategin att också finskan kan behöva stöd. Det beror på att engelska har blivit ett språk som används allt mer också i Finland. Till exempel inom forskningen på universitet skrivs många undersökningar
och avhandlingar på engelska. Det betyder att finska används mindre än förut.

– Det är viktigt att finskan också i framtiden kan användas på alla områden i samhället i Finland, säger Tammenmaa.

4 svar på ”Nationalspråksstrategin nämner nu också lätt språk”

  1. Skattemyndigheten i Finland heter ”Skatteförvaltningen”. Skattemyndigheten i Sverige heter ”Skatteverket”.

    Svara
  2. Bra artikel! En liten rättelse dock. I Finland heter beskattningsmyndigheten Skatteförvaltningen. Skatteverket är den svenska myndigheten.

    Svara

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)